Categories
Tourism Malaysia

Berita: Akademi Teknologi Hijau & Restoran Hijau Dibina di Melaka

Projek tersebut merupakan model Bandar Hijau yang pertama di negeri ini yang memperlihatkan kewujudan sebuah perbandaran baru yang mengguna pakai sepenuhnya teknologi hijau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *