Categories
Tourism Malaysia

Berita: Akademi Teknologi Hijau & Restoran Hijau Dibina di Melaka

Projek tersebut merupakan model Bandar Hijau yang pertama di negeri ini yang memperlihatkan kewujudan sebuah perbandaran baru yang mengguna pakai sepenuhnya teknologi hijau.

Article source: http://www.gomelaka.my/author/admin/feed/